main

Miss DomainMiss GroupMiss Hosting

Googles nya domän strategi- abc.xyz

2015-08-13 — by admin0

google-960x540.jpg

Google överaskar en hel värld med abc.xyz !

Google har bytt namn på sitt moderbolag till Alphabet,

Det var den  10 augusti 2015 på eftermiddagen som Googles grundare Larry Page och Sergey Brin överraskade en hel värld med att gå ut med nyheten att de planerar att omorganisera Google, Inc. under en ny bolagsstruktur – De har skapat ett nytt moderbolag under namnet Alphabet, och genom detta blir Google dotterbolag till Alphabet.

Det intressanta här är att Page och Brin väljer abc.xyz som domän till sin nya hemsida. Detta gjorde att det registrerades 20 000 abc.xyz fler domäner än vanligt under de senaste 2 dygnen.

Man kan fråga sig varför Google väljer att använda .xyz?

Först och främst vet de om att de sätter trenderna. Sedan insåg de med all säkerhet samma sak som många kunder redan börjat inse, att många av de bästa namnet faktiskt finns tillgängliga då det bara på senaste året släpps över 2000 nya toppdomäner.

Vi har tidigare här i bloggen skrivit om domänförsäljningar vilket är en enormt stor marknad idag,

Någon som blev extra glad över detta är Daniel Negari, grundare och VD för .xyz, I en intervju med  CNBC berättar Daniel . “Jag fick över 250 namn registrerade under de senaste 60 sekunderna. Det är helt galet.” I slutet av dagen, var över 6.000 nya abc.xyz registreringar gjorda.

Faktum är att många blev sporrade till handling genom Alphabet’s beslut av domänval. Ett av dessa företag var Google’s konkurrent Microsoft, som inte slösade någon tid utan  registrerade abc.WTF, som för närvarande omdirigerar besökarna till sin Bing sökmotor.

Naturligtvis har denna nyhet tapetserat många forum och man kan läsa många spekulationer kring vad detta kan lära oss gällande Alpabets agerande. Vissa punkter tas flitigt upp..

Nya namn tillgängliga
Det finns mängder av stora namn lediga med alla nya toppdomäner som går att registrera (ännu)
Istället för att ändra ett ord, som är vanligt i Tech världen, så att man ska kunna få till en .com adress så tar man helt enkelt en helt ny toppdomän istället för att stärka sitt varumärkes igenkännande.

abc,xyz kapslar alfabetet perfekt och är minnesvärt för besökaren, som annars skulle ta till en sökmotor för att hitta tjänsten.

Var inte rädd för förändring!
Vågar Google, som räknas som ett av de största bolagen i världen med tjänster inom internet, förarlösa bilar, mobiler , biovetenskaplig forskning mm göra en så otroligt djärv förändring så bevisar det att förändring är något positivt!.

Många har hävdat att alla nya toppdomäner i förlängningar endast skulle skapa  förvirring för konsumenterna då de är vana att slå in  “COM” i slutet av domännamn. Alphabet’s beslut att ta en ny toppdomän slår hål på de spekulationerna. Det största företaget i världen har funnit potential i de nya Toppdomänerna- nu blir det spännande att se om världen följer efter.

Glöm inte att skydda ditt varumärke
Även om Alphabet fick mycket beröm och uppmärksamhet för att vara den första större varumärke att ta en ny toppdomän så gjorde de en stor miss, de reggade inte andra liknande nya toppdomäner till sitt varumärke som den mycket lika abc.WTF. Det är såklart inte nödvändigt att registrera alla toppdomäner, inte ens möjligt men de som hör samman är en klok investering.

Så vad väntar ni på? Gå in på Miss Domain och registera ditt nya startup eller varför inte säkra upp din domän med fler toppdomäner. Följer ni trenderna eller sätter ni dem!

Vill ni prata med en säljare så kontakta Fredrik @ missgroup.com så hjälper han er!

Miss GroupMiss Site

Inga ursäkter – Alla ska ha en responsiv hemsida!

2015-04-14 — by Alexandra Linnuste0

responsiv-design-960x540.jpg

Med start den 21 april kommer Google att använda ”mobilanpassad design” som ett kriterium för hur bra din hemsida rankar i sökresultaten. Hemsidor som har en mobilanpassad webbdesign, även kallad ”responsiv design” kommer att ”belönas” och hemsidor som inte har det kommer att ”straffas” och tappa ranking.

De flesta uppdateringar på Googles sökalgoritm har liten påverkan för just sökresultaten men denna uppdatering kommer istället att ha en mycket stor effekt enligt Google själva.

Google kommer också att hämta innehåll från mobila appar (en funktion som kallas App indexering) vid mobila sökresultat.

Android-användare som är inloggade på sitt Google-konto kommer att börja se appar mer framträdande i söklistorna. Dessa ändringar kommer att göra det enklare för mobilanvändare att hitta relevanta, högkvalitativa sökresultat som är optimerade för sina enheter, vilket skapar en bättre sökupplevelse.

Google ger tydliga rekommendationer över hur man ska optimera och förbereda sig inför uppdateringen. Om din hemsida inte är mobilanpassad idag så finns det inte längre någon ursäkt att ignorera det.

  1. Kolla Googles guide till ”Mobile-friendly Websites”
  2. Ta Googles ”Mobil-Friendly Test” för att se hur din hemsida klarar sig. Du kan testa en enskild sida eller alla för att se exakt vad Googles sökalgoritm söker efter.
  3. Din webbutvecklare kan generera en ”Mobil-Friendly Report” för att identifiera eventuella problem med din webbplats när de visas på en mobil enhet.

Google rekommenderar responsiv design som praxis för hur webbplatser ska vara uppbyggda på då en responsiv hemsida anpassar sig smidigt till den enhet den används på. Och även om responsiv design borde vara standard för webbplatser idag så finns det många företag – även stora aktörer som ignorerat detta faktum. Någon som kommer att slå till hårt med den nya uppdateringen.

Det kan speciellt vara svårt för företag som sitter fast i äldre system eller plattformar utan möjlighet att göra enkla ändringar. Då finns det egentligen bara två bara två alternativ. Att optimera hemsidan så gott det går efter Googles riktlinjer eller byta plattform/sitebuilder. Frågan är om du har råd att inte byta?

Med Miss Site (sitebuilder) får du en totalt mobilanpassad hemsida ( även kallad responsiv hemsida)med responsiv design anpassad för alla enheter. Du kan välja mellan en begränsad gratis version eller två olika premium-paket för såväl privatpersoner och enmansföretag, till större företag och organisationer. Beställ din site-builder redan idag!

——————————————————

No excuses Everyone should have a responsive website!

Starting on April 21, Google will use ”mobile-friendly design” as a ranking signal in search results, rewarding websites that are fully optimized for mobile platforms and punishing websites that are not.

Most modifications to the Google Search Algorithm have only a low-weight impact on search results, however this change will be profound according to Google themselves. It is very important for any business owner with a website to respond accordingly.

Google will also factor content from mobile apps (a feature called App Indexing) when rendering mobile search results. Android users who are logged into their Google account will begin to see apps more prominent in search listings.

These changes will make it easier for mobile users to find relevant, high-quality search results that are optimized for their devices, creating a better search experience. Google provides very clear recommendations on what you can do to make your website mobile-friendly. If your website has not yet adopted responsive design, here is where to start:

  1. Check out Google’s guide to mobile-friendly websites.
  2. Take the Mobile-Friendly Test to see how your website stacks up. You can test a single page or all to see exactly what Google’s search algorithm is looking for.
  3. Your web developer can generate a Mobile Usability Report to help identify any issues with your website when viewed on a mobile device.

Google recommends responsive web design as the industry best practice for websites. A responsive website easily adapts itself to whichever device it is being viewed from.

And although responsive design should be standard for websites today, there are many companies – even big players who ignore this fact.
It can be especially difficult for companies who are stuck in older systems or platforms without the ability to make simple changes. In that case, there is really only two options. To optimize the website as much as possible according to Google’s guidelines or change platform / site builder.

With Miss Site (Site Builder) you get a complete mobile friendly website with responsive design suited for all devices. You can choose from a limited free version, or two different premium packages, fitting for both private individuals and sole proprietors, to larger companies and organizations. Order your site-builder today!