main

Miss DomainMiss Hosting

Kundcase! Intervju med – Netleads AB

2019-04-04 — by Alexandra Linnuste

Netleads-960x500.png

Internetföretaget Netleads AB har sedan starten 2015 fokuserat på att förvärva och bygga upp användbara sajter främst inom däck och motor. Bland de mest populära sajterna i Netleads utbud finner man Billigasommardäck som listar testvinnande sommardäck samt i vilka butiker man kan köpa dessa till låga onlinepriser. En annan populär sajt är VinterdäckDatum.se som bland annat förklarar vilka datum som gäller för byte av vinterdäck respektive sommardäck. Trafiken på denna sajt är väldigt säsongsbetonad och går upp vid månadsskiftena november/december samt mars/april i samband med att det blir aktuellt med däckbyte. Kika gärna förbi om du är osäker på när det är dags att byta däck!

Varför valde ni att flytta till Miss Hosting?
Vi kom i kontakt med Miss Hosting för flera år sedan i samband med att vi skulle förvärva en sajt och var i behov av en escrow-tjänst. Vi fick bra hjälp genom escrow-tjänsten på Miss Domain och sedan dess så har vi köpt fler tjänster av Miss Hosting och idag är Miss Hosting vår största leverantör av domän och hostinglösningar.

Hur har ni upplevt samarbetet med Miss Hosting?
Vi upplever att vi alltid får snabb och professionell respons från Miss Hosting om det dyker upp frågor. Dessutom så upplever vi att vi får bra valuta för pengarna.

Vilka tjänster använder ni hos Miss Hosting idag?
Vi har både hosting i form av vps och ett flertal domäner registrerade via Miss Hosting. Utöver detta så levererar Miss Hosting content-sidor med olika IP-nummer mm till oss.

På vilket sätt har ni upplevt en förbättring sedan ni flyttat till Miss Hosting?
Framförallt en bättre kundservice men vi upplever även snabbare hemsidor via Miss Hostings lösningar vilket i slutändan innebär ökade intäkter till oss.

Skulle ni rekommendera andra till Miss Hosting?
Ja, särskilt om du är i behov av bra SEO-tjänster. Inom denna nisch finns det nog ingen bättre leverantör i Sverige i dagsläget.

Miss GroupMiss Hosting

30000 kunder på under 26 månader!

2017-02-06 — by Alexandra Linnuste

30000-960x530.jpg

Idag är en mycket speciell dag på Miss Group! Vi firar nämligen att vi nått 30000 kunder! (på under 26 månader)

Vi är otroligt stolta och glada över detta och vill tacka ER, våra fantastiska kunder som lägger ert förtroende hos oss på Miss Hosting.

Vi vill också säga stort grattis till Petra Månsson som blev vår 30000:e kund och därför får hela beställningen på webbhotell och domännamn gratis i ett år.

Nu blir det tårta!

Tusen tack från hela Miss Hosting teamet.

Glöm inte att följa oss på sociala medier!

Facebook
Instagram
Twitter
LinkedIn
YouTube

Miss DomainMiss GroupMiss Hosting

Bättre säkerhet med en VPS (virtuell privat server)

2015-05-08 — by admin0

bild-231-960x540.jpg

En Virtuell Private Server (VPS) är en väldigt bra lösning för den mer krävande webbplatsen, och är betydligt säkrare än andra alternativ . Det finns även några saker du själv kan göra för att  justera din VPS och säkerhetsställa att den är så säkert som möjligt.

Följ dessa säkerhetstips och du kommer att dra nytta av extra skyddet.

Se till att din programvara uppdateras regelbundet. Patchar och fixar för säkerhetsproblem släpps ofta, och de fungerar bara när de är installerade, så gör programuppdateringar till en rutinmässig del av din webbplats underhåll.

Se till att remote root logins inte är aktiverade, då alla som kan komma in i ditt root-konto kan ta över hela servern. Gör ett nytt användarkonto som kan eskalera till ett root-konto om det behövs,  inaktivera sedan root inloggningar i din SSH-inställningar direkt.

De flesta webbapplikationer kräver starka, säkra lösenord, och en VPS är inte annorlunda. Om ditt lösenord är lätt att gissa eller brute force kommer du att förlora all säkerhet och skydd. Skaffa säkra lösenord och se till att andra användare av din VPS gör detsamma.

Om du överför filer, se till att du använder en säker metod. FTP är inte så säker som man kan tro – använd en krypterad SSH inloggning, med hjälp av en metod som SFTP. Detta hjälper till att skydda ditt lösenord och annan inloggningsinformation och säkra eventuella känsliga uppgifter som du vill dela.

Se till att dina fil- och katalogbehörigheterna är korrekt inställda. Du kan läsa, skriva och köra som en ägare, grupp, eller andra, så det finns massor av olika kombinationer för att möjliggöra tillgång till och modifiering av filer. Ge inte fel personer större tillgång än vad de behöver!

Säkerhetskopiera din data hela tiden. Se till att du har rutin, automatiska säkerhetskopieringar schemalagda och lagras utanför anläggningen så att du kan  återställa alla förlorad information omedelbart.

När du handskas med användarkonton, se till att du rensar upp dina listor ofta. Inaktiva konton lämnar utrymme för oönskad åtkomst så ta bort något som inte borde vara där.

Genom att följa dessa förslag kommer du att se till att du är fokuserad på säkerhet, skydd, och livslängden på din information.

Skaffa din egen VPS idag!

——————————————————

A Virtual Private Server (VPS) is a great way to host your website, and is far more secure than other options . Still, there are a few things you can do to really tweak your VPS and make it as secure as possible.

Follow these security tips and you will benefit from added protection.

Make sure your software is frequently updated. Patches and fixes for security vulnerabilities are released often, and they only work when they are installed, so make software updates a routine part of your website maintenance.

Make sure that remote root logins are not enabled, as anyone who can get into your root account can take over the entire server. Make a new user account that can escalate to a root account if necessary, then disable root logins in your SSH settings right away.

Most web applications require strong, secure passwords, and a VPS is no different. If your password is easily guessed or brute forced, you will lose all security and protection. Make strong passwords and make any users of your VPS do the same.

If you are transferring files, make sure you use a secure method. FTP is not as secure as you might think – use an encrypted SSH login, using a method like SFTP. This will help protect your password and other login information, and secure any sensitive data you may be sharing.

Ensure your file and directory permissions are set up properly. You can read, write, and execute as an owner, group, or others, so there are lots of different combinations to enable access and modification of files. Do not give the wrong people more access than they need!

Back up your data all the time. Make sure you have routine, automated backups scheduled and stored off-site so you can restore and recover any lost information immediately.

As you deal with user accounts, make sure you clean up your lists frequently. Inactive accounts leave room for unwanted access so delete anything that should not be there.

By following these suggestions you will ensure you are focused on security, protection, and the longevity of your information.

Get your own VPS Today!

Miss AffiliateMiss Group

Gethosting.ie (Golden Pages Irland) blir annonsör hos Miss Affiliate

2015-04-01 — by Alexandra Linnuste0

gethosting-960x540.jpg

Gethosting.ie är ett internationellt webbhotell och domänföretag som hjälper kunder att enkelt köpa och hantera sina webbhotell och domänbehov. Gethosting.ie är baserat i Dublin, Irland och är en del av FCR Media.

Gethosting.ie erbjuder 50 % provision för webbhotellspaket och 1 euro per domän via Miss Affiliate.
Kontakta alexandra@missgroup.com för mer information.

Besök www.missaffiliate.se för att se fler program!

——————————————————

New Advertiser of Miss Affiliate – Gethosting.ie (Golden Pages Ireland)

gethosting.ie is an international web hosting and domain sales company that helps customers easily buy and manage their domain and hosting needs. gethosting.ie is based in Dublin, Ireland and is part of the FCR Media group owners of goldenpages.ie.

Gethosting.ie offers 50 % commission per hosting package (12 months) and 1 euro per domain. Contact alexandra@missgroup.com for more information.

Visit www.missaffiliate.com to see more programs!