main

Miss AffiliateMiss DomainMiss GroupMiss HostingMiss Site

Miss Group öppnar kontor i USA

2015-05-18 — by Alexandra Linnuste0

Miami-skyline-960x540.jpg

Vi är väldigt glada att meddela att Miss Group nu även slagit upp portarna i USA.

Kontoret ligger i soliga Hollywood, Florida och som nya kollegor välkomnar vi Andreas Linnuste som har titeln Managing Director USA och Jennifer Linnuste som har titeln Sales & Marketing USA.

andreas-linnustejennifer-linnuste

Vi kommer att erbjuda samma tjänster i USA som i Sverige vilket innefattar: Webbhotell, Domänregistrering, Sitebuilder, VPS, Dedikerad Server, Seo Hosting och Affiliatemarknadsföring. Något som våra nya kollegor har lång och bred erfarenhet av.

Mer om USA kontoret och våra tjänster där kan ni läsa mer om i vår intervju med Andreas:

Välkommen till Miss Group Andreas. Vi är otroligt glada över att ha öppnat i USA vilket gör det lättare att nå ut med våra tjänster där samt ha närmare kontakt med våra redan befintliga USA-baserade kunder. Du kan väl börja med att berätta lite om vem du är och vad du gjort tidigare?

Andreas: Jättekul verkligen. Jag heter Andreas, är 42 år gammal och har sedan 20 år tillbaka bott i Florida, USA. Jag kom hit för att studera (Internetmarknadsföring) och träffade kort därefter min fru som jag än idag är gift med, och tillsammans har vi en liten dotter.

27 år gammal bestämde jag mig för att starta eget företag då jag upptäckte att det var en enorm efterfrågan på trägolv i USA. Jag startade en golvfirma som hette Absolut Flooring. Det gick bra och vi hade konstant nya uppdrag runt Palm Beach och Miami området men det var även slitsamt och efter ett par år kände jag att ville gå vidare och jobba med det jag faktiskt kommit hit pluggat till från första början.

2006 började jag jobba inom internetmarknadsföring och webbhotells-branschen och 2010 blev jag Managing Director för ett hostingbolag här i USA.

Vilka områden anser du dig själv vara bäst inom?

Andreas: Jag har alltid varit intresserad av internetmarknadsföring i olika former och då framförallt grafisk design och webbhotells-delen. Jag har jobbat med allt från Adwords och SEO till hosting på många plan och har bred erfarenhet inom dessa områden. Det är en spännande och snabbt växande marknad som förändras konstant.

Numera  jobbar jag mest med lite större servrar, VPSer och dedikerade servrar med många IP nummer (för olika marknadsföringssyften). Förutom det så ligger min passion på expanderande av företag vilket innefattar analyser, rapportering och allt som behövs för att utveckla ett företag.

Spännande. Jag vet att du är väldigt kunnig inom just SEO Hosting. Du kan väl berätta lite om fördelarna med den produkten?

Andreas: Det som gör Seo Hosting, även kallat Multiple IP Hosting så speciellt och intressant enligt mig är följande:

• Du har alla dina konton under samma tak. I stället för att ha massor av olika webbhotell och kontakter så har du ett webbhotell och en kontakt.

• Sprid ut risken – Genom att ha alla domäner på unika IP adresser så sänker du risken att förlora ranking i sökmotorerna när Google gör uppdateringar.

• Dra ner kostnaden – Genom att ha alla dina konton på samma plats så sänker du automatiskt dina kostnader genom att inte behöva betala flera olika webbhotells-leverantörer.

• Enklare administration av dina konton – Du får 1 kontrollpanel och 1 faktura i stället för flera olika.

• GEO-rikta dina webbplatser: Sökmotorer har länge gynnat webbplatser som har rätt geografisk plats (IP) i sin ranking. Vi kan erbjuda IP’n från 190 olika länder.

Vad är din främsta arbetsuppgift?

Andreas: Min främsta arbetsuppgift är att hjälpa kunder med en bra och säker Hosting-miljö så att de kan expandera sin verksamhet tillsammans med oss. Fokus är även att expandera Miss Group på den internationella marknaden. Det som är roligast i mitt arbete är att ha kontakt med kunder, medarbetare och leverantörer runtom hela världen, lära känna dem och ta lärdom av deras verksamheter.


——————————————————

Miss Group opens office in the US

We are very pleased to announce that Miss Group now also opened its doors in the United States.

The office is located in sunny Hollywood, Florida, and as new colleagues, we welcome Andreas Linnuste which is the Managing Director in the USA and Jennifer Linnuste who is in charge of Sales & Marketing in the USA.

We will offer the same services in the USA and in Sweden, which includes Web Hosting, Domain Registration, Site Builder, VPS, Dedicated Servers, SEO Hosting and Affiliate Marketing. Something that our new colleagues have a lot of experience in.

Read more on the USA office and our services in our interview with Andreas:

Welcome to Miss Group, Andreas. We are incredibly excited to have opened in the USA which makes it easier to reach out with our services there as well as having close contact with our existing US-based customers. Can not you start by telling us a little about who you are and what you have done before?

Andreas: Great fun indeed. My name is Andreas, I am 42 years old and have lived in Florida for 20 years. I came here to study (Internet marketing) and shortly after I arrived I met my wife.  As of today we have been married for 13 years and we have a daughter.

At 27 years old, I decided to start my own business when I discovered that there was a huge demand for wood flooring in the United States. I started a flooring company called Absolute Flooring. It went well and we had constant new jobs around Palm Beach and Miami area but it was also exhausting and after a couple of years, I felt that wanted to go ahead and work with what I actually came here and studied to do from the beginning.
In 2006 I started working in Internet marketing and the web hosting industry and in 2010 I became Managing Director of a hosting company here in the USA.

What areas do you consider yourself to be the best in?

Andreas: I have always been interested in Internet marketing in all its forms, particularly the graphic design and Web hosting portion. I have worked with everything from Adwords and SEO and hosting on many levels and have extensive experience in these areas. It is an exciting and rapidly growing market that is constantly changing.

Nowadays I work mostly with VPS and dedicated servers that have many IP numbers (SEO Hosting). Beyond that is my passion for expanding the business which includes analytics, reporting and everything that is needed to develop a business.

Exciting! I know that you are very knowledgeable in SEO Hosting. You can tell us little about the benefits of the product?

Andreas: What makes SEO Hosting, also called Multiple IP Hosting so special and interesting in my opinion is the following:

• You have all your accounts under one roof. Instead of having lots of different hosting companies and contacts so you have a web host and a contact.

• Spread the risk – By having all domains on unique IP addresses as you lower the risk of losing rankings in search engines as Google makes updates.

• Pull down the cost – By having all your accounts in one place so you’ll automatically reduce your costs by not having to pay several different web hotel providers.

• Easier management of your accounts – You get 1 control and 1 bill instead of several.

• geo-target your websites: Search engines have long favored sites with the right geographic location (IP) in its rankings. We can offer IP’s from any country.

What’s your main task?

Andreas: My main task is to help customers find a reliable and secure hosting environment so that they can expand their business with us. My focus is also to expand Miss Group in the international market. The best thing  in my work is to have contact with customers, employees and suppliers around the world, get to know them and learn from their activities.

Miss AffiliateMiss Group

Balticweb.lv är ny annonsör hos Miss Affiliate

2015-04-30 — by Alexandra Linnuste0

gethosting-960x540.jpg

balticweb

Balticweb.lv är en är en litauisk hostingleverantör som erbjuder ett brett sortiment av webbhotell och domäntjänster för bra priser.

Balticweb är en del av FCR Media Group där 12 europeiska länder ingår, 35 år av historia och 1400 professionella medarbetare som hjälper till med ditt företags tillväxt.

Balticweb.lv erbjuder:
50 % per webbhotellspaket
1 Euro per registrerad domän

Bli publisher till Balticweb.lv idag!

——————————————————

New Miss Affiliate Advertiser – Balticweb.lv

Balticweb.lv offers a wide range of high-quality hosting and domain services for friendly prices.

Balticweb.lv is part of the FCR Media Group with 12 European countries, 35 years of history and 1,400 professional employees in your business growth.

Balticweb.lv offer:
50 % commission per Hosting Package
1 Euro per Registered Domain

Sign up to Balticweb.lv affiliate program today!

 

Miss AffiliateMiss Group

Mediatelhosting.sk är ny annonsör hos Miss Affiliate

2015-04-30 — by Alexandra Linnuste0

gethosting-960x540.jpg

logo

Mediatelhosting.sk är en slovakisk hostingleverantör som erbjuder heltäckande tjänster inom webbhotell, domänregistrering, e-posthantering och verktyg för att skapa hemsidor (sitebuilder).

Mediatelhosting är en del av FCR Media Group som är en av de största aktörerna inom lokalt sök i Europa.

Mediatelhosting erbjuder:
50 % per webbhotellspaket
1 Euro per registrerad domän

Bli publisher till Mediatelhosting idag!

——————————————————

New Miss Affiliate Advertiser – Mediatelhosting

Mediatelhosting.sk is a Slovak hosting provider that offers comprehensive services in web hosting, domain registration, e-mail management, and tools to create a website (Site Builder).

Balticweb.lv is part of the FCR Media Group with 12 European countries, 35 years of history and 1,400 professional employees in your business growth.

Mediatelhosting offer:
50 % commission per Hosting Package
1 Euro per Registered Domain

Sign up to Mediatelhostings affiliate program today!

Miss AffiliateMiss Group

ClearSense är ny annonsör hos Miss Affiliate

2015-04-30 — by Alexandra Linnuste0

gethosting-960x540.jpg

logo-c

ClearSense är en svensk media och hosting-aktör som erbjuder allt ifrån webbhotell, domänregistrering, sökmotoroptimering, Google AdWords, mobilanpassning av hemsidor, sociala medier, clearsearch.se & foretagsfakta.se för både desktop och mobil – samt deras tryckta reklambärare Lokaldelen.

ClearSense ingår sedan 1 januari 2013 i FCR Media, som är en av de största aktörerna inom lokalt sök i Europa. FCR Media driver också de ledande företagen inom lokalt sök i Tjeckien, Slovakien, Rumänien, Baltikum (Estland, Lettland och Litauen) och på Irland. Gruppen omsätter nära 90 miljoner euro och har 1300 anställda.

ClearSense erbjuder:
100 % provision per webbhotellspaket
10 kr per registrerad domän

Bli publisher till ClearSense idag!

——————————————————

New Miss Affiliate Advertiser – ClearSense

ClearSense is a Swedish media and hosting company that offers everything from Web Hosting, Domain Registration, Search Engine Optimization, Google Adwords, Mobile Adaptation of Websites, Social Media, clearsearch.se & foretagsfakta.se for both desktop and mobile – and their printed advertising media Lokaldelen.

ClearSense offer:
100 % commission per Hosting Package
10 sek per Registered Domain

Sign up to ClearSense affiliate program today!

Miss AffiliateMiss HostingMiss Site

SEO skolan med Markus Jalmerot – Del 1

2015-04-21 — by admin0

SEO-960x540.jpg

-Innehåll som fungerar i sökmotorer

Vilken typ av innehåll ska du ha på din webbplats? Hur ska man tänka när det kommer till innehåll på webben?

Den här veckan ger sökmotorspecialisten Markus Jalmerot , som bland annat driver Nya Casino och Mobila Casino , några konkreta och enkla tips om innehåll på webbplatser. Markus har jobbat med marknadsföring på nätet i över 10 år på företag som Group M och senast SEO Specialist. I Del 1 följer några frågor och svar om innehåll i sökmotorer och i Del 2 får du förslag på 10 typer av innehåll som fungerar bra på webben.

Vi frågar Markus: Vilken typ av innehåll bör man satsa på i sökmotorer?
Jag har alltid förespråkat roligt, intressant och annorlunda innehåll, saker som din målgrupp tycker är intressant. Alla branscher är olika och det beror helt och hållet på vad du sysslar med och vilken produkt du ska marknadsföra.

Men det är ingen större skillnad på hur sökmotorer och människor ser på innehåll egentligen. Ifall dina läsare gillar innehållet så gillar säkert sökmotorerna det också. Du ska skapa innehåll som din målgrupp är intresserad utav och få in lämpliga “call to actions” för att lyckas, menar Markus. Då har du kommit en bra bit på vägen och har huvudsakligen länkar, titlar och webbplatsens hastighet kvar att tänka på.

En sak som sökmotorer dock inte bryr sig om men som är viktigt för läsare är trevliga bilder. En text utan bilder är helt intetsägande. Den blir lätt tråkig och livlös. Så försök att få med några intressanta bilder som passar för ämnet. Det kan nämligen verkligen öka intresset och läsviljan.

Vad menar du med annorlunda innehåll?
Du kan inte skriva och göra exakt som alla andra. Du behöver hitta din egen nisch. Göra din egen vinkling. Begränsa dig till en del av ett ämne. Om du skriver får generellt och nästan exakt som alla andra så finns det ingen anledning för vare sig besökare eller sökmotorer satt visa upp ditt innehåll – det finns ju redan där.

Vad har Google ändrat gällande innehåll?
Google och Bing ändrar inte vidare mycket på vad som krävs för att synas väl med ditt innehåll. Skillnaden är huvudsakligen att det kommer så mycket nytt, bra innehåll hela tiden.

Därför är det numera allt viktigare att ha mer innehåll samlat på varje delsida, snarare än att ha många olika sidor med relaterat innehåll som man ofta hade för några år sedan. Som exempel så bör prisvärda widgets och billiga widgets beskrivas på samma sida. Förmodligen bör du även ta upp budget widgets och exempel på sådana i samma artikel. För ett antal år sedan så kunde man ofta ranka bra med rätt tunna artiklar på kanske 200-300 ord. Detta är mycket svårare idag och ofta krävs bra mycket längre texter för konkurrensutsatta sökord.

Tack för tipsen Markus, fortsättning följer på fredag!

markus_jalmerot_headshot_krisztiansipos_2013_ 0855-storrrrrrrrrrrrrr[7]

——————————————————

Content for search engine marketing

What type of content should you have on your site and what should you keep in mind regarding content?

This week, search engine specialist Markus Jalmerot, who runs New Casinos, and Mobila Casino gives us concrete and simple tips on website content. Markus has worked with online marketing for over 10 years in companies like Group M and at SEO Specialist. In Part 1 Markus will answer some questions regarding the content in the search engines, and in Part 2, you will get suggestions for 10 types of content that works well on the web.

We ask Markus: What type of content should one focus on in the search engines?

I have always advocated fun, interesting and differentiated content, things that your target audience finds interesting. Every industry is different and it depends entirely on what you are doing and which products you sell.

But there is not much difference in how search engines and people look at content. If your readers like the content it´s likely that search engines does so too. You should create content that your target audience finds interesting, while creating appropriate “call to actions” to succeed, says Markus. After completing that task you’ve come a long way and should focus on getting links, optimizing titles and website speed.

One thing that search engines do not care about, but which is important for the reader – are nice pictures. A text without images is boring to read and easily becomes dull and lifeless. So try to include some interesting pictures suitable for the subject. It can really increase interest and readability.

What do you mean with differentiated content?

You should aim to create your own style and write in your own way. Try to find your own niche and angle.

Often, it can be useful to limit yourself to one part of a selected subject. If you write too general and almost exactly like everyone else, there is really no need for either visitors or search engines to show your content – it’s already there.

What have Google changed regarding content?

Google and Bing do not change that much regarding what´s required to appear well in search engines with your content. The game changer is mainly that it comes so much new, great content all the time, especially in English.

Now days you need to put related content gathered on the same sub-page, rather than having multiple different pages with related content, which was common a few years ago. For example, affordable widgets and cheap widgets should be described on the same page. You should probably also add budget widgets and examples of that in the same article. A few of years ago you could often rank well with smaller articles of perhaps 500-700 words. That is way harder today and search engines often requires longer texts for competitive keywords today.

Thanks for the tips Markus, to be continued on friday!

Miss AffiliateMiss DomainMiss GroupMiss HostingMiss Site

Kvinnliga entreprenörer i toppen inom e-handel

2015-04-13 — by Alexandra Linnuste0

starta-eget-960x540.jpg

Att män startar och driver fler bolag än kvinnor är väl känt. Hela 72 % av de verksamma företagarna i Sverige är män, enligt SCB. Men vad många säkert inte vet är att inom e-handeln så drivs hela 48 % av bolagen av kvinnliga entreprenörer, enligt en uppdaterad genomgång av bolagen på Allabolag.se (som tagits fram på uppdrag av Payson)

Totalt är närmare 9600 bolag verksamma inom e-handelsområdet, enligt Allabolag.se. Av dessa startades hela 1900 bolag under 2014, vilket är en ökning med 270 företag jämfört med året innan.

”Generellt startar kvinnor bolag inom inredning, mode och hälsa, även om det är många män inom det området också. Män är överrepresenterade när det gäller teknik och bygg”, säger Emma Lindgren, marknadschef på Payson som säljer betallösningar till e-handelsbutiker, i en intervju med DI.

”Bland våra nya kunder ser vi många nischprodukter som Iphone-laddare, hästtillbehör, kryddor eller knivar för jakt och fiske”, säger hon.

Enligt Emma Lindgren visar Paysons egna enkäter att många kvinnor uppskattar flexibiliteten och den geografiska friheten som e-handeln medför.

”Allt fler kvinnor vill driva eget och då är det naturligt att starta butik på nätet. Där kan man testa en idé utan stora insatser. Man kan göra det hemifrån, samtidigt som man jobbar eller studerar och man behöver inte flytta till en storstad eller investera i en butik”, säger marknadschefen.

Statistiken visar också att det främst är personer i de yngre åldrarna och i yngre medelåldern som driver e-handelsföretag i Sverige. Vart fjärde företag, 25 procent, drivs av en företagare i åldern 34 – 41 år medan 22 procent av företagen har en bolagsinnehavare i åldern 26 – 33 år fortsätter artikeln.

Har du planer på att starta e-handel? Titta om just din drömdomän är ledig. JUST NU! .SE domäner för endast 12 kr.

———————————————

Women entrepreneurs in e commerce

The fact that men start and run more companies than women is a well known. 72 % of all active entrepreneurs in Sweden are men, according to SCB. But what many probably don’t know is that in e-commerce, a full 48 % of companies are run by women, according to an updated review of the companies on Allabolag.se (developed on behalf of Payson)

In total, nearly 9,600 companies are in the category of e-commerce, according Allabolag.se. Of these, 1900 was founded in 2014, an increase of 270 companies from the previous year.

“Generally women start companies within the interior design, fashion and health category, even though there are many men in that area too. Men are overrepresented in engineering and construction” says Emma Lindgren, Marketing Manager at Payson selling payment solutions for e-commerce stores, in an interview with DI.

“More and more women want to run their own company’s and then e-commerce a good business. There you can test ideas without making a big investment. You can do it from home, while you are working or studying and you don’t have too move to a big city or invest in a store.”

Statistics also show that it’s mainly people in the younger age groups and in early middle age who operates e-commerce companies in Sweden. Every four companies, 25 percent, is driven by an entrepreneur aged 34-41 years, while 22 percent of companies have corporate holders aged 26-33.

Do you have plans to start an e-commerce? Look and see if your particular dream domain is available at Miss Domain. RIGHT NOW! .SE Domains for only 1,49 Euro

Miss AffiliateMiss Group

Gethosting.ie (Golden Pages Irland) blir annonsör hos Miss Affiliate

2015-04-01 — by Alexandra Linnuste0

gethosting-960x540.jpg

Gethosting.ie är ett internationellt webbhotell och domänföretag som hjälper kunder att enkelt köpa och hantera sina webbhotell och domänbehov. Gethosting.ie är baserat i Dublin, Irland och är en del av FCR Media.

Gethosting.ie erbjuder 50 % provision för webbhotellspaket och 1 euro per domän via Miss Affiliate.
Kontakta alexandra@missgroup.com för mer information.

Besök www.missaffiliate.se för att se fler program!

——————————————————

New Advertiser of Miss Affiliate – Gethosting.ie (Golden Pages Ireland)

gethosting.ie is an international web hosting and domain sales company that helps customers easily buy and manage their domain and hosting needs. gethosting.ie is based in Dublin, Ireland and is part of the FCR Media group owners of goldenpages.ie.

Gethosting.ie offers 50 % commission per hosting package (12 months) and 1 euro per domain. Contact alexandra@missgroup.com for more information.

Visit www.missaffiliate.com to see more programs!

Miss AffiliateMiss DomainMiss GroupMiss HostingMiss Site

Välkommen till Miss Group bloggen!

2015-03-14 — by Alexandra Linnuste2

Miss_group-960x540.jpg

Kul att just du kikade in! I denna blogg kommer vi främst att skriva om våra tjänster inom Miss Group koncernen som är: Webbhotell, Domänregistrering, Site-builder för webbproduktion och Affiliatemarknadsföring. Vi kommer även att skriva om intressanta nyheter och uppdateringar inom dessa områden (eller övriga) runt om på nätet som vi finner intressant på olika vis. Hoppas att vi ses här igen!

——————————————————

Welcome to the Miss Group blog!

Happy to see you here! In this blog we will mostly write about our services within the Miss Group which is: Web Hosting, Domain Registration, Site Builder for web production and Affiliate Marketing. We will also write about interesting news and updates in these areas (or others!) around the web that we find interesting in different ways. Hope to see you here again!