Miss GroupMiss Hosting

Bästa sättet att byta webbhotell leverantör

2015-08-25 — by admin0

main

Miss GroupMiss Hosting

Bästa sättet att byta webbhotell leverantör

2015-08-25 — by admin0

Du använder dig av tjänsterna hos ett webbhotell, vilket betyder att du är låst till dem – eller hur? Fel!
Många tror att det det är tidskrävande att byta webbhotell leverantör men det är enklare än du tror, och något som händer frekvent i online-världen.

Det finns många skäl att vilja ändra webbhotell, allt från problem med din nuvarande leverantör , svårt att få tag på support, sämre upptid mm. Oavsett vad du har för anledning att byta leverantör så finns det några saker som kommer att göra att processen med bytet löper på smidigt.

Säkerhetskopia:
Se till att du har en säkerhetskopia på alla webbplatsens filer, vilket är något du kan göra genom att logga in och hämta din information manuellt eller med en FTP. Gör samma sak för din e-post och all annan data som lagrats på ditt nuvarande webbhotell.

När du genomför bytet så se till att allt är klart med den registrar som du har registrerat ditt domännamn via. Varje gång du byter webbhotell så måste du peka om dina domäner till nya webbservern eller DNS-servern, såvida din registrar inte är densamma som ditt nuvarande webbhotell. Du kan alltid kontrollera med kundtjänst om du har problem med detta.

Innan du slutför bytet så ta tid att undersöka att ditt önskade nya webbhotell verkligen erbjuder allt du behöver, allt från databaser till programvarusupport.

Ser allt bra ut, gå vidare och byt webbhotell.

Just nu erbjuder  Miss Hosting gratis hjälp med flytt av VPS eller dedikerad server. Kontakta oss redan idag för att få ett förslag hur vi kan underlätta just dina specifika behov. sales at missgroup.com

——————————————————

There are a few differences between SEO hosting and conventional hosting that prove just how valuable SEO hosting is for its users. If you have your websites set up with various hosts and VPS accounts, read on for the reasons you should consider a switch.

You’re using the services of a hosting provider, so this means you’re locked in to their plan – right? Wrong! While you may have heard that it is difficult or practically impossible to change hosts, it is actually something that happens frequently in the online world.

There are many reasons to want to change hosting providers, from problems with your current provider , difficult to reach support and so on. Regardless of your reason for switching, there are a few things that will make the process run smoothly.

Make sure you have backed up all the website files, which is something you can do by logging in and downloading your information manually or with an FTP. Do the same for your email and any other data stored with your hosting provider.

Also, when you make the switch, ensure that things are clear with the registrar with which you have registered your domain name. Changing hosting providers often means you must redirect your domains to the new web server or DNS servers, unless your registrar is the same as your current web host. You can always check in with customer support if you have trouble with this.

Before finalizing the switch, take the time to consider if your desired hosting provider truly offers everything you need, from databases to software support.

If it all looks good, go ahead and switch!

Right now, Miss Hosting offers free help with the relocation of VPS or dedicated server . Contact us today to get a proposal how we can help you with your specific needs. sales at missgroup.com