Miss DomainMiss GroupMiss Hosting

Hur säljer jag min domän?

2015-07-09 — by Alexandra Linnuste0

main

Miss DomainMiss GroupMiss Hosting

Hur säljer jag min domän?

2015-07-09 — by Alexandra Linnuste0

Den frågan får vi ofta på Miss Group och därför kommer vi här med lite enkla tips!

• Lägg upp en sida/text på domänen där du tydligt skriver att den är till salu, med lägsta pris angivet så du slipper massa skambud. Skriv också en text som kan indexeras av sökmotorerna och på så sätt hittas när man söker på ämnet.

Till exempel om du äger domänen trav.se så skriv en text om travsport så sidan kan börja ranka på ordet ”Trav” eller ”Travsport”.

• Lägg ut domänen på olika marknadsplatser, och inte bara en utan fler som t.ex.
Miss Domain, Sedo, Tradera osv.

• Posta att den är till salu i sociala medier som Facebook, Twitter och LinkedIn.

• Kontakta potentiella köpare, Googla helt enkelt sökordet och ring samt maila dem som skulle kunna ha nytta av domänen.

Som vanligt handlar det om marknadsföring och försäljning – och framförallt tålamod. De flesta domäner tar lång tid att sälja.

Lycka till med era försäljningar!

——————————————————

How do I sell my domain?

That’s a question we get asked alot here at Miss Group, and therefore we want to share some simple tips with you!

• Add a page / text that clearly states that the domain is for sale. Enter lowest price to avoid rogue bidders. Write a text that can be indexed by the search engines and be found when searching on the topic.

For example, if you own the domain trotting.com,  write a text about harness racing so the page can start to rank on the word “trot” or “trotting”.

• Place the domain on different domain-marketplaces like Miss Domain, Sedo or Tradera etc.

• Announce that you have domains for sale on social media like Facebook, Twitter and LinkedIn.

• Contact potential buyers, Google related keyword and contact domain owners who could benefit from the domain.

As usual it’s all about marketing and sales – and above all patience. Most domains take time to sell.

Good luck with your sales!