main

Miss Group

Lär känna Miss Group – Jennifer Linnuste

2015-05-29 — by Alexandra Linnuste0

jennifer-linnuste.jpg

I ett steg för våra kunder och läsare att lära känna oss på Miss Group lite bättre så har vi låtit alla som arbetar här svara på några korta frågor.

I dagens inlägg får ni möta Jennifer Linnuste som jobbar med försäljning och marknadsföring på vårt USA-kontor.

Berätta lite om din roll på Miss Group och vad du gjorde innan du började här?
Jag jobbar på Miss Groups amerikanska kontor och har hand om försäljningen och marknadsföringen där med störst fokus på vår SEO Hosting tjänst.

Mitt dagliga arbete gå ut på att ta fram marknadsföringsstrategier för våra tjänster, assistera våra befintliga kunder samt dra in nya affärer på vår amerikanska marknad.

Innan Miss Group jobbade jag med samma produkter fast på ett annat Hostingbolag. Det jag imponerades av på Miss Group – och en stor anledning till att jag ville arbeta här är kvalitén på tjänsterna och framförallt supporten. Som säljare, och ansiktet utåt är det viktigt för mig att jobba på ett företag som sätter kundernas behov först.

Vad är roligast med att jobba på Miss Group?
Jag tycker om att prata med människor och i det här jobbet interagerar jag med kunder över hela världen vilket är jättekul. Eftersom jag verkligen brinner för de produkter jag säljer och har stor koll på branschen så är jag stolt över att kunna ge mina klienter den bästa möjliga service som går att få.

Kort info
Namn: Jen Linnuste
Bor: Pembroke Pines, Florida
Vad gör du helst på fritiden: Umgås med familjen
Favoritresmål: På en kryssning, vart som helst!
Favoritcitat: “Today you are You, that is truer than true. There is no one alive who is Youer than You”  Dr. Seuss

——————————————————

Get to know Miss Group – Jennifer Linnuste

In a step for our customers and readers to get to know us at Miss Group a little better,  we asked everyone who works here to answer a few short questions.

In today’s post you get to meet Jennifer Linnuste who works with sales and marketing at our US office.

Tell us about your role at Miss Group and what you did before you started here?
I work at Miss Group’s US office and I am in charge of sales and marketing here and my main focus is on our SEO Hosting service.
 
My daily work consist of developing marketing strategies for our services, assisting our existing customers and drawing in new business for our US division.
 
Before Miss Group, I worked with the same products and services but with another Hosting Company. What really impressed me about Miss Group – and a big reason why I wanted to work here is the quality of the services and especially the support. As a sales person, and the face of the company it’s important for me to work at a company that puts customer needs first.

What is the best part of working at Miss Group?
I like talking to people, and in this job I interact with customers all over the world, which is very rewarding. Since I am really passionate about the products I sell and have a great interest in this industry, I am proud to give my clients the best possible service that they can get.

Short info
Name: Jen Linnuste

Lives: Pembroke Pines, Florida
What is your favorite thing to do in your spare time: Hang out with my family
Favorite vacation destination: On a cruise ship to anywhere!
Favorite quote: “Today you are You, that is truer than true. There is no one alive who is Youer than You”  Dr. Seuss